Nasjonalt Internet Governance Forum 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan blir fremtidens Internett? Måten vi bruker Internett på er i konstant forandring, og påvirker alle samfunnsområder.

Nasjonalt Internet Governance Forum er en konferanse, som arrangeres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Årets nasjonale IGF tar opp juridiske og politiske problemstillinger knyttet til forvaltning av Internett nasjonalt og internasjonalt. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Det holdes på Litteraturhuset i Oslo onsdag 25. november fra kl. 0930-1320.

Les mer om saken og hvordan du kan melde deg på konferansen.
Se agenda for konferansen.