Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Naturskadeerstatning i 2015

Statens naturskadefond gir erstatning når det ikke er mulig å forsikre objekter, som for eksempel private veier, kaier og jordbruksarealer. I 2015 ble det gitt tilsagn om 111,1 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning i totalt 1.250 skadesaker.

Flom var den hyppigste skadeårsaken, og det ble registrert flest skader på veier og broer. Hele 73,6 pro av den totale erstatning gjelder skade etter flom. Tallene omfatter saker som er har fått vedtak om erstatning i 2015. Disse omfatter også en del skader som inntraff i 2014.

Statens naturskadefond gir erstatning når det ikke er mulig å forsikre objekter, som for eksempel private veier, kaier og jordbruksarealer.
Statens naturskadefond gir erstatning når det ikke er mulig å forsikre objekter, som for eksempel private veier, kaier og jordbruksarealer. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen