Presseinformasjon

Utviklingsminister Astrup til Genève

Utviklingsminister Nikolai Astrup besøker Genève 3.-4. april for å møte sentrale organisasjoner for Norges globale helsesatsing.

I Genève vil utviklingsminister Astrup møte Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs fellesprogram mot hiv (UNaids), vaksinealliansen Gavi, og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM). Viktige saker på dagsorden er FN-reform, helseorganisasjonenes rolle i å nå bærekraftsmålene, inkludert målet om universell helsedekning, forebygging av og respons på helsekriser, samt helsekonsekvenser av klimaendringer og luftforurensning.

Global helse er én av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse. I tiden fremover vil Norges innsats i stadig større grad rettes mot de det er vanskeligst å nå. Dette er i tråd med målsettingen for bærekraftsmålene om at alle skal med (leave no-one behind).

- Vi har sett imponerende resultater innen global helse det siste tiåret, med betydelig nedgang i mødre- og barnedødelighet. Men fortsatt har over halvparten av jordens befolkning ikke tilgang eller råd til helsetjenester, og det er kritisk mangel på helsepersonell, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Blant Norges prioriteringer er kvinne-, barne- og ungdomshelse. Norge har vært en pådriver for FNs generalsekretærs initiativ Every Woman Every Child (Ewec) og den globale strategien for kvinne-, barne- og ungdomshelse (2016 – 2030).

Under besøket vil utviklingsministeren også møte Ikea Foundation, World Economic Forum (WEF) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Til toppen