Nok mat til framtidens byer

Urbane matvaresystemer var temaet som ble diskutert da verdens ordførere holdt deres andre toppmøte i Roma i forbindelse med Milan Urban Food Policy Pact. Generaldirektør Jose Graziano da Silva i FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, pekte på at både små og store byer må samarbeide for å bidra til å bygge bærekraftige og elastiske matsystemer i fremtiden.

Til sammen bor 3,5 milliarder mennesker i byer, og av verdens landareal tilsvarer byene kun tre prosent. Når mange mennesker er samlet på små områder, legger dette et stort press på matvaresystemer og naturressurser. Graziano da Silva viste til at rask urbanisering krever løsninger som gjør byene mer inkluderende, tryggere og robuste.

Milan Urban Food Policy Pact er et samarbeid mellom 130 ordførere fra ulike byer. Hensikten med pakten er å forhindre ekstrem fattigdom og underernæring, redusere matavfall og tilpasse endringer i klimaet.  

Til toppen