Norge støtter regnskogovervåking med 115 millioner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge støtter skogovervåkingstjenesten Global Forest Watch med 115 millioner kroner de neste tre årene.

Klima- og miljødepartementet har gjennom den internasjonale klima- og skogsatsingen støttet utviklingen av nettverktøyet Global Forest Watch med 68 millioner siden 2013. Dette er i dag den mest omfattende uavhengige informasjonsdatabasen som finnes om regnskogens tilstand. Nå bevilger Norge 115 nye millioner til å videreutvikle tjenesten.

- Næringslivet etterspør nå Global Forest Watch. Selskaper som kjøper palmeolje, soya, papirmasse og kjøtt ønsker å kunne sjekke og dokumentere at produktene de handler med ikke bidrar til avskoging. Denne norske støtten skal bidra til å utvikle systemer som kan spore produkter fra butikkhylla og tilbake til plantasjen eller beitemarken i for eksempel Indonesia, Brasil eller Liberia, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Viktig verktøy

Mange land med regnskog mangler kapasitet og verktøy til å overvåke skogene, oppdage ulovlige aktiviteter og stanse dem i tide. Global Forest Watch kan bidra til å gjøre det enklere for dem. Ved hjelp av dette verktøyet kan hvem som helst med tilgang til internett hjelpe til med å oppdage ulovlig avskoging og varsle ansvarlige myndigheter om det nesten samtidig som det skjer.

- Da de store skog- og myrbrannene herjet i Indonesia denne vinteren forsynte Global Forest Watch Indonesias myndigheter med informasjon om hvor det brant, og hvilke selskaper som eide området det brant på. Myndigheter har nå altså et nytt verktøy for å holde selskapene ansvarlige for miljøskader. Det er ikke lenger mulig å rasere skogene i det skjulte. Hvis en bulldoser rydder ny skog, vil det synes på satellittbilder, og kunne oppdages raskt. Dermed blir det også mulig å ha en opplyst offentlig debatt om forvaltningen av skogene, sier Helgesen.

Verdens tre største regnskogland - Brasil, Den demokratiske republikken Kongo og Indonesia – har alle offentliggjort informasjon om arealplaner via Global Forest Watch. Private selskaper har benyttet Global Forest Watch til å dele informasjon om sine aktiviteter, for eksempel hvor råvarene til produktene deres blir produsert. Informasjon fra Global Forest Watch har også blitt brukt av presse og sivilsamfunnsorganisasjoner til å debattere offentlige avskogingstall, for eksempel i verdens tredje og fjerde største regnskogland, Indonesia og Peru.

Norges internasjonale klima- og skogsatsing har vært største giver til utviklingen av verktøyet, men også USA, Storbritannia og andre givere gir økonomisk støtte, og aktører som Google, FNs miljøprogram og flere akademiske miljøer og private selskaper er blant partnerne som har bidratt med teknologi, analyser og informasjon.

Global Forest Watch (GFW) drives av organisasjonen World Resources Institute (WRI). GFW samler informasjon om blant annet avskoging, arealbruk og klimagassutslipp, og presenterer denne informasjonen på brukervennlig nettside, ved hjelp av blant annet Googles nettsky-teknologi. All informasjon fra Global Forest Watch er åpent tilgjengelig for allmennheten.

- I dag viser Norge nok en gang sitt globale lederskap i arbeidet med å beskytte verdens skoger. Norge var den første store giveren som så potensialet i Global Forest Watch og hvordan dette kunne bidra til radikal åpenhet om endringer i arealbruk. I dag blir Global Forest Watch brukt av de fleste nasjonale myndigheter, og av titusener av bedrifter, organisasjoner, journalister og forskere. Debatten er i endring. Nå har ikke skurkene noen steder å gjemme seg, og de som gjør det rette kan bli anerkjent og belønnet, sier direktør for World Resources Institute, Andrew Steer.

Se også World Resources Institutes egen video om Global Forest Watch:

Les mer om tjenesten og prøv selv.

 

Faktaboks - Global Forest Watch

GFW administreres av den amerikanske organisasjonen World Resources Institute (WRI), og er et nettbasert system for overvåking av skog. Her publiseres gratis informasjon om verdens skoger. Dette gjøres gjennom å kombinere informasjon fra satellitteknologi, eksisterende databaser for skoginformasjon og bidrag fra mennesker i hele verden.

Teknologiske nyvinninger og innovative løsninger, som bruk av nettsky, gjør at man kan utføre analyser og presentere informasjon om større områder på stadig kortere tid, med høyere detaljgrad enn tidligere.

Global Forest Watch drives av den amerikanske organisasjonen World Resources Institute, som har som mål at Global Forest Watch skal være verdens ledende uavhengige kilde til informasjon om verdens, og uten kostnad for brukerne.

World Resources Institute samarbeider med over 70 partnere om GFW, og har bygd opp et meget omfattende nettverk som bidrar med data til tjenesten.