Norges første sykehjem i massivtre

Det nye helsebygget på som nå skal bygges på Ullerud er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie. I tillegg blir det Norges aller første sykehjem som vil bli bygget i massivtre.

Avtalen omfatter utvidelse av eksisterende Ullerud Sykehjem i Frogn kommune, samt bygging av nye Ullerud Helsebygg med 108 sykehjemsplasser. Det skal etableres et nytt sentralkjøkken og dagsenter i det eksisterende sykehjemmet. I tillegg skal eksisterende utomhusanlegg oppgraderes og utvides. I alt skal det bygges 11.500 kvadratmeter nybygg, og 500 kvadratmeter eksisterende bygg skal også rehabiliteres.

Tre er et fornybart og klimavennlig råstoff som blir stadig mer etterspurt. Det er et mål å øke bruken av tre til erstatning for mer klimaskadelige materialer.

Støtte til innovasjon

Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd forvalter en rekke programmer på vegne av myndighetene, som skal stimulere til innovasjon og utvikling:

Det viktigste virkemiddelet for økt bruk av tre som byggemateriale er Trebasert innovasjonsprogram. Visjonen er at Norge skal være et forbilde for verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke i byggenæringen.

Til toppen