Norsk høringsinnspill - EUs langsiktige lavutslippsstrategi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen har avsluttet en offentlig høring knyttet til EUs langsiktige lavutslippsstrategi mot 2050. Høringsuttalelse fra norske myndigheter kan du lese her.

EULOGO

Les det norske innspillet til strategien her.