Norske innspill til fremtiden for europeisk utdanning og forskning

Hvilken betydning den digitale revolusjonen har for fremtidens utdanning, forskning og innovasjon var tema under Norway Day i Brussel 21. juni.

Norway Day
NORCORE, Norges Delegasjon til EU og Europakommisjonen var representert på Norway Day. T.v.: John-Arne Røttingen (Forskningsrådet), Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Nikos Kastrinos (Europakommisjonen), Gro Tjore (SIU), Statssekretær Bjørn Haugstad, Ambassadør Oda Helen Sletnes og Sophia Eriksson Waterschoot (Europakommisjonen) Foto: Norges delegasjon til EU/Simon Johannsson

Kunnskapskontoret NORCORE inviterte sammen med Norges delegasjon til EU til den årlige Norway Day i EU-hovedstaden 21. juni. Arrangementet trakk til seg rundt 100 deltakere fra fagmiljøet i Brussel, EU, samt norske og internasjonale aktører fra privat og offentlig sektor.

Digitaliseringen av samfunnet vil påvirke EUs fremtidige rammeprogrammer for forskning og utdanning. Med representanter fra Europakommisjonen til stede, la statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad frem Norges synspunkter på innretningen av de fremtidige programmene. I 25 år har Norge deltatt i EUs rammeprogram for utdanning, forskning og innovasjon (Horisont 2020 og Erasmus+).

I Europa er det fortsatt 44 prosent av den voksne befolkningen som ikke har grunnleggende digitale ferdigheter.

- Den raske teknologiske utviklingen betyr at vi trenger studenter og arbeidstakere som kan tenke kreativt og kritisk. Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner må ta en ledende rolle i å forme morgendagens arbeidsstyrke, sa statssekretæren.

Haugstad trakk frem mobilitet som et viktig punkt det nye rammeprogrammet for utdanning.

- Erasmus+ har vært et viktig verktøy for mobilitet i Europa. Vi vil støtte fortsettelsen av programmet etter 2020, men ønsker at det skal bli lettere å delta, og at flere elever i videregående skoler skal få muligheten til å flytte på seg. Mobilitet er viktig for internasjonalisering, og dette tiltaket vil trolig resultere i både økt studentmobilitet i høyere utdanning og bedre språkkunnskaper, sier Haugstad.

Norway Day 2017
Statssekretær Bjørn Haugstad legger frem Norges innspill til EUs fremtidige rammeprogram for forskning og innovasjon. Foto: Norges delegasjon til EU/Simon Johannsson

Norge fikk skryt

Europakommisjonen forventes å legge frem sitt forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon i første halvdel av 2018. Norge er en av de første som har levert sine innspill til Europakommisjonen, og fikk ros for sitt engasjement.

- Jeg ønsker å takke Norge for deres tanker på områdene og for at dere er tidlig ute, sa direktør Sophia Eriksson Waterschoot i Europakommisjonens generaldirektorat for utdanning, kultur, ungdom, språk og idrett (DG EAC).

Statssekretær Haugstad mener Norge øker sine muligheter til å påvirke EUs strategier for forskning, utdanning og innovasjon dersom vi leverer våre innspill tidlig.

- Et grønt skifte, digitalisering, blå vekst og en fornyelse av vårt samfunn og økonomi er noen av Norges prioriteringer som vi vil formidle til Europakommisjonen i vårt neste innspill til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, sier Haugstad.

Norway Day 2017
Sophia Eriksson fra Europakommisjonen kommenterte Norges innspill. De stilte seg positive og roste Norge for sitt engasjement. Foto: Norges delegasjon til EU/Simon Johannsson

Traaseth: - Stolt av Norge

Direktørene John-Arne Røttingen, Anita Krohn Traaseth og Gro Tjore fra henholdsvis Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning, deltok i en paneldiskusjon om hvordan digitaliseringen vil kunne forme fremtidens programmer for forskning, innovasjon og utdanning i Europa.

- Jeg blir stolt når Norge stiller seg først i køen og ønsker å være med å påvirke de viktige rammeprogrammene som kommer. Det virker som at EU lytter til Norges innspill, sa Traaseth.

Norway Day 2017
Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge mener Norge er avhengig av å samarbeide med andre land for å kunne styrke sin posisjon på forskning, utdanning og innovasjon i fremtiden. Foto: Norges delegasjon til EU/Simon Johannsson

Google: - Norge har mange muligheter

Direktør Lie Junius for EU Public Policy and Government Relations i Google  innledet deretter en diskusjon om teknologiske muligheter og trender. Hun viste til at antallet mennesker som verden over er tilkoblet teknologiske verktøy vil øke dramatisk i årene som kommer. Behovet for å utvikle digitale ferdigheter blant folk flest, er en utfordring som også private aktører må ansvar for.

Junius viste til at Norge er et innovativt land, men understreket at Norge i større grad må bruke sin posisjon til å påvirke fagmiljøene i Brussel.

Representanter fra Kongsberg Digital, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Europakommisjonen deltok i diskusjonen om hvordan teknologiske trender som utvikling av kunstig intelligens vil kunne påvirke fremtidens arbeidsmarked.

- Det er ikke noe nytt at jobber forsvinner, men arbeidsmarkedet endrer seg mye raskere enn før. Vi trenger en strategi for hvordan kompetansen til den enkelte skal tilpasses det raske teknologiske skiftet, sa rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen.

Norway Day 2017
Kommunikasjonssjef i Kongsberg Digital Ronny Lie, rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen, professor ved Simula og ved universitetet i Oslo, Olav Lysne, og avdelingssjef i Europakommisjons generaldirektorat med ansvar for EUs digitale agenda (DG Connect), Lucilla Sioli. Foto: Norges delegasjon til EU/Simon Johannsson
  • Se alle bildene fra Norway Day 2017 her
Til toppen