Ny ekspedisjonssjef

Camilla Bretteville Froyn er ny ekspedisjonssjef i konkurransepolitisk avdeling.

Camilla Bretteville Froyn

Camilla Bretteville Froyn (47) har siden 2013 vært avdelingsdirektør og leder av seksjon for næringsøkonomi i Næringspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet.  Hun var i ti år tilknyttet Cicero, Senter for klimaforskning, før hun i 2007 ble ansatt i Finansdepartementet.

Froyn er cand. polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i økonomi og doktorgrad i samfunnsøkonomi fra samme sted.

Hun begynner i stillingen 1. juni. ​

Til toppen