Ny og mer ambisiøs klimapolitikk

Regjeringen vil foreslå at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. EU leder an i arbeidet med menneskeskapte klimaendringer. Regjeringen tar sikte på at Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk slik at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU.

Stortingsmeldingen om ny norsk klimaforpliktelse for perioden etter 2020 vil bli fremmet 6. februar. Hovedpunktene i meldingen ble presentert av de fire samarbeidspartiene på en pressekonferanse i dag.

- Ved å knytte oss nærmere til EU viser Norge konkret hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å løse klimautfordringene. Det vi nå har blitt enige om er ambisiøs klimapolitikk, god Europa-politikk og et godt bidrag til det grønne skiftet Norge nå står ovenfor, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. 

- Siden 2005 har Norge vært en del av EUs kvotesystem som dekker om lag halvparten av våre utslipp av klimagasser. Nå blir også de øvrige norske utslippene omfattet av samarbeidet med EU, sier Helgesen. 

- Dette er en god dag for norsk klimapolitikk, sier utenriksminister Børge Brende. - Klimaendringene truer selve fundamentet for global utvikling. Derfor er klima en hovedlinje i utenrikspolitikken, og derfor må vi lykkes i arbeidet med en god internasjonal klimaavtale i Paris i desember, sier utenriksministeren.

Til toppen