Ny veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

Kommunene skal nå selv behandle søknader om småskala vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven. For å hjelpe kommunene i dette arbeidet, har Olje- og energidepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet nå utarbeidet en veileder.

Veilederen vil være et nyttig verktøy både for den som søker om utbygging og for kommunene som behandler sakene. Jeg tror dette vil bidra til at flere bygger mindre vindkraftanlegg. Dette kan være en god tilleggsnæring, særlig i landbruket, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Endringen gjelder småskala vindkraftanlegg på inntil en megawatt (MW) installert effekt per prosjekt. Slike anlegg måtte tidligere konsesjonsbehandles av NVE. Lokalisering og planlegging av mindre vindkraftanlegg blir på denne måten mer effektiv og forutsigbar for utbyggere, myndigheter og samfunnet for øvrig.

- De som bor og lever i lokalsamfunnet vet best hvordan disse bør utvikles og hvilke løsninger som passer lokalt. Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret for å skape levende lokalsamfunn og sterkere lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Jeg er glad kommunene har fått ansvar for å vurdere om det skal bygges små vindkraftanlegg lokalt. Dette kan være viktige saker lokalt, sier Sanner.

Veilederen er tilgjengelig her (pdf).

Olje- og energiminister Tord Lien og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte veilederen på Ullensaker (foto HSI/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte veilederen på Ullensaker (foto HSI/OED).

Til toppen