Historisk arkiv

Ny sjef for Statens kartverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Miljøverndepartementet


PRESSEMELDING
Miljøverndepartementet


08. desember 1995

Ny sjef for Statens kartverk

Knut Ole Flåthen (49) er i statsråd 8.desember beskikket som sjef for Statens kartverk, som er en forvaltningsbedrift underlagt Miljøverndepartementet, for en periode på 6 år. Flåthen er i dag administrerende direktør i Teleplan a/s på Lysaker i Bærum. Han erstatter nåværende kartverksjef Øyvind Stene.

Flåthen har sjømilitær bakgrunn med utdannelse fra Sjøkrigsskolen, og med en Master of Science fra USA. Han var ansatt i Sjøforsvaret fram til 1987, sist som stabssjef i Tromsø sjøforsvarsdistrikt. Siden 1987 har han vært ansatt i Teleplan a/s, fra 1992 som administrerende direktør.

Flåthen går fra lederrollen i et rådgivende ingeniørfirma med ca 400 ansatte innen telekommunikasjon og informatikk. Karverket har nær 700 ansatte, fordelt mellom hovedkontor, land- og geodesidivisjon på Hønefoss, Sjøkartverket i Stavanger og regionale kontorer i hvert fylke, samt et gedesiobservatorium i Ny-Ålesund.

Statens kartverk er fra 1/1-94 organisert som en forvaltningsbedrift, med en samlet omsetning på vel 400 mill kr.

Kartverket har over de siste årene gjennomgått en omfattende endring fra å produsere papirkart til produksjon av EDB-lesbare, eller såkalte digitale kart til bruk i geografiske informasjonssystemer og i navigasjonssystemer på skip. Tradisjonell landmåling er erstattet med satellitt-teknologi, og Kartverket har ansvaret for å drive den nasjonale satellittbaserte posisjoneringstjenesten SATREF. Kartverket har nå en ledende stilling internasjonalt innen digital sjøkartlegging og standardisering av geografisk informasjon. Kartverket er også ansvarlig for Norges offisielle eiendoms, adresse- og bygningsregister.

Hovedutfordringen fremover er å fullføre omleggingen av de nasjonale kartseriene til digital form. Samtidig skal Kartverket videreføres som statens sentrale fagorgan med ansvaret for viktige forvaltningsoppgaver innen eiendomsregistrering, kartlegging og oppmåling.


Lagt inn 8 desember 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen