Ser alvorlig på nye kamper i Ukraina

- De fornyede kampene i Ukraina gir grunn til sterk bekymring, sier utenriksminister Børge Brende.

OSSEs observatørstyrke rapporterte onsdag at opprørsstyrkene i den såkalte "Folkerepublikken Donetsk" flyttet store mengder tungt materiell frem mot frontlinjen og innledet et angrep mot ukrainske regjeringsstyrker ved tettstedet Marjinka.

I henhold til våpenhvileavtalen inngått mellom partene skulle alle tunge våpen trekkes tilbake fra frontlinjen. Ukrainske myndigheter sendte onsdag ettermiddagen et brev til OSSEs observatørstyrke der de informerte om at man fra ukrainsk side så seg nødt til å flytte tunge våpen frem mot frontlinjen for å stå imot et angrep.

- Dagens hendelse viser hvor viktig observatørenes arbeid er. Det er helt avgjørende at alle sider respektere og gjennomføre Minsk-avtalen, sier Brende.

Russiske talsmenn har i dag hevdet at Ukraina har fremprovosert angrepet, angivelig som et forsøk på å få EU til å styrke de økonomiske sanksjonene mot Russland.

- OSSEs observatørstyrke har fastslått hvem som angrep og opprørernes angrep må fordømmes. De russiske uttalelsene står i klar motstrid til OSSE-observatørenes rapport og gir inntrykk av at Russland på denne måten bevisst ønsker å spre usannheter, sier Brende.

Til toppen