Presseinvitasjon:

Nyhet fra regjeringen om luftfarten

Næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide er tilgjengelig for presse i Marmorhallen mandag morgen fra kl 09:00.

De vil kommentere på denne pressemeldingen som ble sendt ut i dag tidlig, og informere om at regjeringen vil utvide og forsterke tiltakene for norsk luftfart generelt. Det er ikke lagt opp til en pressekonferanse eller streaming, men en-til-en-intervjuer med presse som ønsker kommentarer.

Tidspunkt: kl 09:00-09:50.

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20

Påmelding: Pressevakt Nærings- og fiskeridepartementet: 902 51 303 (ikke sms), eller på epost: media@nfd.dep.no. Husk legitimasjon/pressekort.