Nytt EU-direktiv om organdonasjon og -transplantasjon

Nytt EU-direktiv skal gjøre det lettere å sikre trygg utveksling av menneskelige organer for transplantasjon i Europa. Betydningen av å kunne benytte levende donorer er også anerkjent i direktivet, noe Norge har arbeidet for. EU-delegasjonens fagråd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

Den 29. juni ble nytt direktiv om organdonasjon og – transplantasjon vedtatt i Rådet.  Direktivet ble behandlet i Europaparlamentet i mai og fikk tilslutning med 643 mot 16 stemmer (8 avholdne) etter første lesning.

Direktivet skal lette trygg utveksling av menneskelige organer for transplantasjon i Europa, bidra til å øke tilgangen på organer og motvirke kjøp og salg av menneskelige organer for transplantasjon.  En håper også at direktivet skal medvirke til kortere ventetider for organdonasjon.

Innfører felles europeiske standarder
Direktivet innfører felles, europeiske standarder for kvalitet og sikkerhet i hele prosessen fra organdonasjon til transplantasjon.

I henhold til direktivet skal alle land utpeke en kompetent, nasjonal autoritet ansvarlig for kvalitets- og sikkerhetsstandardene som skal etableres. Den nasjonale kompetanseenheten skal godkjenne nasjonale transplantasjonssentre, sette opp rapporteringssystemer, samle data om utkommet av transplantasjoner og overvåke utvekslingen av organer mellom medlemsland og andre land.  Sporbarhet fra donor til pasient vil være en del av systemet, samtidig med at personvern og datasikkerhet skal ivaretas. Organdonasjon fra levende donor skal være frivillig og ubetalt for å motvirke kjøp og salg av menneskelige organer.

Betydningen av å kunne nytte levende donorer er anerkjent i direktivet, noe Norge har arbeidet for som et av de ledende land i Europa på dette. 

For å støtte gjennomføringen av direktivet og fremme god praksis ved organdonasjon er det også vedtatt en felles, europeisk handlingsplan til fremme av organdonasjon.

Ca 56 000 pasienter står i dag på venteliste for et nytt organ i Europa.  En regner med at nær 12 personer dør hver dag i EU mens de venter på nytt hjerte, lever, lunge eller annet organ....

Les pressemelding fra rådet her.

Til toppen