Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU september - oktober 2012

Rapport fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas, EU-delegasjonen

Økonomiske krisetider i Europa stiller helsesystemene overfor stort press, EUs tobakksdirektiv er utsatt i påvente av ny helsekommissær, og helsesikkerhetsdirektivet får støtte i Europaparlamentet. Heidi Langaas, råd for helse- og mattrygghet rapporterer om nytt i helse- og mattrygghetspolitikken i EU.

Foto: EU-delegasjonen

Økonomiske krisetider i Europa stiller helsesystemene overfor stort press, EUs tobakksdirektiver utsatt i påvente av ny helsekommissær, og helsesikkerhetsdirektivet får støtte i Europaparlamentet. Heidi Langaas, råd for helse- og mattrygghet rapporterer om nytt i helse- og mattrygghetspolitikken i EU.

Dette er noen av sakene du kan lese om i rapporten:

  • Helsesystemene i Europa utsettes for press under den økonomiske krisen. Mange land har måttet kutte helsebudsjettene, andre har økt satsene for egenbetaling
  • Det såkalte «Helsesikkerhets-initiativet» fra Kommisjonen får støtte fra Europaparlamentet.  Medlemslandene har innsigelser til flere av forslagene, og det ventes vanskelige forhandlinger mellom partene utover høsten
  • Arbeidet med å revidere EUs tobakksdirektiv fikk uønsket oppmerksomhet da helsekommissær John Dalli fra Malta gikk av med øyeblikkelig virkning 15.10. En bekjent av kommissæren hadde kontaktet den svenske snusprodusenten Swedish Match og foreslått at de betalte ham mot at han brukte sitt forhold til Dalli til å påvirke den nye tobakkslovgivningen som er i prosess – spesielt forbudet mot å omsette snus i EU
  • Kommisjonen har lagt fram forslag til nytt direktiv om medisinsk utstyr
  • Diskusjonene om det nye helseprogrammet «Health for Growth» pågår - fortsatt med forventning om at det kan konkluderes i desember

 Les hele rapporten her.

 

Til toppen