Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt utvalg skal gjennomgå familieverntjenesten

Regjeringen har i statsråd 15. mai oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå familieverntjenesten. Familieverntjenesten gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Målet er å styrke tjenesten slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger.

– Undersøkelser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gjort viser at få kjenner til familieverntjenesten, men at de som kjenner til den er veldig fornøyd med tilbudet. Jeg er derfor glad for at utvalget skal komme med anbefalinger om hvordan hjelpetilbudet kan gjøres mer tilgjengelig, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.   

Utvalget skal også se på hvordan familieverntjenesten kan tilpasses nye brukergrupper.

– I Bufdirs undersøkelser har det kommet frem at brukere med høyere utdanning er overrepresentert blant dem som benytter seg av det frivillige tilbudet i Familievernet. Jeg håper arbeidet vil bidra med ny kunnskap om hvordan familieverntjenesten kan tilpasses det økende mangfoldet i den norske befolkningen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Alle foreldre med felles barn under 16 år må i dag til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Ifølge Jeløya-plattformen vil regjeringen bidra til at slik mekling skal bli bedre tilpasset den enkelte families utfordringer. Utvalget har derfor fått i oppgave å vurdere strategier og tiltak for hvordan dette kan oppnås.

– Det er viktig at vi får mer kunnskap om hvordan mekling kan bidra til at foreldre kommer til enighet, slik at flere saker kan løses i Familievernet og vi kan unngå domstolsbehandling. På denne måten kan vi forhindre at barn lever med høyt konfliktnivå over tid, påpeker statsråd Helleland.

– Det er også viktig for meg at utvalget ser på hvordan barns rett til å bli hørt og si sin mening, kan ivaretas på best mulig måte. 

Utvalget skal drøfte dagens organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for familieverntjenesten, og hvilke utfordringer dette gir. Utvalget skal også vurdere dagens ressursbruk og kvalitet i tjenesten sett opp mot målene for familieverntjenestens virksomhet.

– Jeg ser også fram imot å få utvalgets vurdering av hvordan familievernet kan organiseres på en mest mulig ressurseffektiv måte, samtidig som vi sikrer at familiene får den hjelpen de trenger, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Line Henriette Holten skal lede utvalget. Hun er direktør for samfunnspolitikk i Tekna og har tidligere vært stortingsrepresentant for KrF.

 

Disse medlemmene ble oppnevnt av statsråd 15. mai:

  • Line Henriette Holten, Fredrikstad, leder
  • Professor Berit Berg, Trondheim
  • Professor Oddbjørn Bukve, Sogndal
  • Professor Tor-Johan Ekeland, Volda
  • Stipendiat Hilde K. Ellingsen, Oslo
  • Klinisk sosionom Torgeir Finsås, Harstad
  • Forskningssjef Trine Monica Myrvold, Oslo
  • Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen

Her kan du lese mandatet til utvalget. (PDF)

Til toppen