Stor oppslutning om nytt initiativ for kvinnelige entreprenører

Norge bidrar med 90 millioner kroner til nytt initiativ for kvinnelige entreprenører.

- Kvinnelige entreprenører i mange utviklingsland arbeider under vanskelige forhold. Det kan være lovverk som hindrer kvinner fra å opprette en bankkonto og holdninger om at kvinner ikke forstår seg på forretninger. Dette bremser økonomisk vekst og jobbskaping i utviklingslandene og er bakgrunnen for at Norge bidrar med 90 millioner kroner til det nye initiativet som skal støtte kvinnelige entrepenører, sier statssekretær Tone Skogen.

Statssekretær Tone Skogen - i bakre rekke
Statssekretær Tone Skogen - i bakre rekke - var med på initiativet til støtte for kvinnelige entreprenører. Initiativet ble lansert i Washington D.C. lørdag 14. oktober. Foto: UD

Lørdag 14. oktober deltok Skogen sammen med Verdensbankens president Jim Yong Kim og flere andre givere på den formelle lanseringen av fondet i Washington.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Ivanka Trump er sterke støttespillere til G20s initiativ for kvinnelige entreprenører, Women Finance Entrepreneurship Initiativ. I løpet av kort tid er det mobilisert et fond på nærmere 2,7 milliarder kroner. I tillegg til Norge bidrar USA, Tyskland, Nederland, Australia, Danmark, Canada, Emiratene, Saudi-Arabia, Japan, Sør-Korea, Russland, Storbritannia og Kina. Fondet skal mobilisere støtte fra både private og offentlige aktører.

Fondet er søknadsbasert og åpent for regionale og internasjonale utviklingsbanker. Søknader skal vurderes ut fra sju kriterier: utviklingseffekt, mobilisering av andre midler, hvordan tiltak i offentlig og privat sektor utfyller hverandre, innsats for sårbare grupper og lavinntektsland, tidligere erfaring med lignende tiltak, merverdi og partnerskap. Endelig avgjørelse om støtte skal tas av en styringsgruppe som består av giverlandene.

Se mer informasjon om G20-initiativet.

Til toppen