Økende arbeidsledighet i EU

Rapport fra arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen, EU-delegasjonen

Arbeidsledigheten i EU har økt jevnt gjennom 2012, og det er ikke ventet at den vil falle på kort sikt. Ungdom rammes hardest. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer om utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU.

(Illustrasjonsfoto: European Union 2013)

Arbeidsledigheten i EU har økt jevnt gjennom 2012, og det er ikke ventet at den vil falle på kort sikt. Ungdom rammes hardest. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer om utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU.

Totalt 10,7 prosent av EUs befolkning var arbeidsledige ved utgangen av fjoråret. Utviklingen i arbeidsmarkedene varierer betydelig mellom medlemslandene. Landene med lavest ledighet er Østerrike med 4,3 prosent ledighet og Tyskland med 5,3 prosent ledighet. Spania og Hellas har høyest ledighet, med henholdsvis 26,1 prosent og 26,8 prosent.

Antall langtidsledige (ledige i mer enn ett år) fortsatte å øke inn i 2012, og utgjorde 11 millioner i 2012. I gjennomsnitt blir 45 prosent av de arbeidsledige langtidsledige. Den vedvarende økningen i arbeidsledigheten har ført til at antallet personer i EU som risikerer å havne i fattigdom eller sosial ekskludering har økt med seks millioner fra 2008 til 2012.

Ungdom rammes hardest
Ungdom rammes hardest av krisen, og ungdomsledigheten i EU økte til 23,4 prosent i desember 2012, det høyeste nivået som er registrert. Ungdomsledigheten i Hellas og Spania er over 50 prosent.

Europakommisjonen lanserte i desember 2012 forslag om en garanti for at ungdom får jobb, lærlingplass eller utdanning. Forslaget er en ikke-bindende anbefaling til medlemslandene, og det er uklart hvilken effekt det vil få, særlig for landene med høyest ungdomsledighet.

Regulering av arbeidsmarkedene
Gjennom 2012 har det vært et økende fokus i EU på tiltak for vekst og sysselsetting. Mange av tiltakene angår reguleringer i arbeidsmarkedene og i pensjonssystemene, og vekker mye motstand.

Europakommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv for å sikre at utsendte arbeidstakere får de arbeidsbetingelser de har krav på er nå til behandling både i det europeiske rådet og i Europaparlamentet, og det irske formannskapet har som mål å få direktivet ferdigbehandlet våren 2013.

Les mer om status og utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU per februar 2013 i rapporten fra arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen ved EU-delegasjonen i Brussel.

Til toppen