Økt produktivitet ved universiteter og høyskoler

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rapport fra Frischsenteret viser at universiteter og høyskoler får mer ut av ressursene enn for 10 år siden.

Avlagte studiepoeng, vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader har økt raskere enn antall ansatte. Det er særlig forskningsaktiviteten har økt mye i perioden. 

– Det er bra at rapporten bekrefter at produktiviteten øker. Samtidig er det  mange viktige forhold rapporten ikke fanger opp, for eksempel knyttet til kvalitet i forskning og utdanning. Samfunnsnytten av høyere utdanning og forskning er først og fremst avhengig av høy kvalitet. Samtidig bidrar produktivitet til god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Regjeringen fortsetter arbeidet med tiltak for å øke kvaliteten i høyere i utdanning, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. 

De fleste universiteter og høyskoler har blitt både større og mer produktive, men det er også noen som har uendret eller redusert produktivitet. Alle universitetene har økt produktiviteten i perioden, men det er også mange små høyskoler som har hatt en god økning. Høyskolen i Molde topper listen med nesten 90 prosent produktivitetsvekst. 

Produktivitetsanalyse av universitets- og høyskolesektoren