Omfattende brudd på humanitærretten i Syria

Det foregår massive overgrep mot sivilbefolkningen i krigen i Syria. Verdenssamfunnet, med FNs Sikkerhetsråd i spissen, må stå samlet i presset for å få partene i Syria til å etterleve sine humanitære forpliktelser. Humanitær tilgang handler om at FN og andre humanitære aktører gis mulighet til å nå alle som har behov for hjelp og at de kan være til stede over tid, sier Brende.

FNs nødhjelpskoordinator Valerie Amos orienterte torsdag FNs Sikkerhetsråd om den katastrofale humanitære situasjonen i Syria. Hun la særlig vekt at syriske myndigheter og deler av opposisjonen hindrer humanitære hjelpeorganisasjoner som forsøker å hjelpe sivilbefolkningen. FNs Sikkerhetsråd kom 2. oktober 2013 med en presidentuttalelse som slo fast de humanitære forpliktelsene partene i den syriske konflikten må etterleve, blant annet å sikre humanitær tilgang til sivilbefolkningen. Partene har imidlertid ikke etterlevd disse forpliktelsene til nå.

- Borgerkrigen i Syria har skapt en av de største humanitære katastrofene i moderne tid. Manglende adgang for FN og andre humanitære aktører er et av de mest akutte problemene i Syria i dag. Det å nekte nødhjelp til sivilbefolkningen som bevisst strategi kan utgjøre en krigsforbrytelse, sier utenriksminister Brende.

Bruddene på humanitærretten i Syria-konflikten er omfattende. Begge parter bruker eksplosive våpen i tett befolkede områder ukritisk og vilkårlig. Sivile blir drept og lemlestet, boliger, skoler, sykehus ødelegges. Den syriske hærens "tønnebombing" av Aleppo er et ekstremt eksempel på dette.  Militære angrep på humanitære hjelpearbeidere forekommer fra begge sider i konflikten.

- Denne uken har partene igjen hatt samtaler i Genève. Det er ingen tvil om at de har vært vanskelige. Selv om resultatene så langt har uteblitt, er det avgjørende at den politiske prosessen fortsetter. Det er kun gjennom det politiske sporet krigen i Syria kan finne sin løsning, sier utenriksminister Brende. 

Til toppen