Områdegjennomgang av støtteordningene i klimapolitikken

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet har Menon Economics utredet klimabegrunnede støtteordninger. Regjeringen vurderer rapporten og vil komme tilbake til den videre oppfølgingen i statsbudsjettet for 2019.

 

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede strukturelle endringer i offentlig sektor, som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

Områdegjennomgangene gir systematiske utredninger av muligheter for effektivisering og forbedring innenfor utvalgte områder. Det kan være i en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter eller på tvers av virksomheter.

Det gir mulighet til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre/og/eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Les rapporten: