Over 5000 lærere kan få videreutdanning i 2015

Regjeringen trapper opp satsingen på videreutdanning for lærere. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år, og totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten.

 

1. februar åpnet søkerportalen på Utdanningsdirektoratets nettsider for lærere som vil ta videreutdanning.  – I fjor kom det inn over 7 000 søknader og vi håper på ny rekord i år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Den historiske satsingen på videreutdanning fortsetter, og aldri før har det vært så mange studieplasser å søke på. 5 050 lærere kan få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten. Matematikk, engelsk og norsk er prioriterte fag, men det er gode muligheter for videreutdanning også i andre fag. 

–Vi satser på dem vi har tro på, og vi har tro på lærerne. Med økt satsing på videreutdanning vil vi gi lærerne det faglige påfyllet de ønsker seg og har bruk for. Skolehverdagen endrer seg stadig og lærerne må være helt i front. Det gjelder både faglig og i bruken av nye undervisningsmetoder, understreker Røe Isaksen. 

Flere lærere får stipend

Nytt i fjor var at lærerne kunne søke om stipend på 100 000 kroner i tillegg til full lønn. Stipendordningen blir utvidet med 1 000 nye plasser i år, og 1 750 lærere kan dermed få stipend fra høsten. 

– Stipendordningen gjør videreutdanningstilbudet mer fleksibelt, og minsker behovet for å sette inn vikarer i skolen. Stipendet gjør at lærerne kan ta videreutdanning ved siden av jobben eller få betalt fri, sier kunnskapsministeren. 

Én milliard til videreutdanning

Staten dekker nå 75 prosent av de vikarkostnadene til videreutdanning i matematikk og naturfag, og 60 prosent av utgiftene i andre fag. I stipendordningen dekker kommunene kun reisekostnader og utgifter til utstyr.

– Regjeringen bruker om lag én milliard kroner på videreutdanning for lærere i 2015. Jeg forventer at kommuner og fylkeskommuner følger opp denne viktige satsingen ved å godkjenne flest mulig søknader fra lærere som ønsker faglig påfyll, sier Røe Isaksen. 

Søknadsfristen for lærere som vil ta videreutdanning skoleåret 2015/16 er 15. mars. Innen 15. april må skoleeier godkjenne eller avslå søknadene, og sende dem videre til behandling hos Utdanningsdirektoratet. 

FAKTA:

1. februar kan lærerne søke om å ta videreutdanning på www.udir.no Søknadsfrist er 15. mars, og innen 15. april skal skoleeier godkjenne eller avslå søknaden.

I fjor kom det inn over 7000 søknader fra lærere som ønsket videreutdanning.

3662 lærere fikk tilbud om studieplass skoleåret 2014/15.

De mest søkte fagene var matematikk, naturfag, regning som grunnleggende ferdighet og leseopplæring.

1750 lærere kan få stipend i 2015, det er 1000 flere enn i fjor.

I alt kan 5050 lærere få tilbud om videreutdanning fra høsten 2015.

Til toppen