Overleverte akkreditiver til EUs rådspresident

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, overleverte tirsdag 8. desember sine akkreditiver til presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk.

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, og presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen

Oda Helen Sletnes er Norges ambassadør til EU og leder EU-delegasjonen. Hun tiltrådte stillingen 1. oktober 2015, og har i dag overlevert sine akkreditiver.

På vegne av EU var det rådspresident Donald Tusk som tok imot akkreditivene. I tillegg til selve overleveringen satt Sletnes og Tusk ned for et kort møte.

– Vi diskuterte de pågående migrasjonsutfordringene Europa står overfor og la vekt på at et fortsatt konstruktivt samarbeid mellom EU og Norge er viktig. Vi rakk også å prate om EU og Norges samarbeid på klimaområdet. Det siste er selvfølgelig viktig akkurat nå mens klimatoppmøtet pågår i Paris, sier Sletnes.

Tusk ble valgt til president for Det europeiske råd i 2014. Presidentens oppgave er først og fremst å legge til rette for godt samarbeid mellom EU-landene, og lede møtene i Rådet når EUs stats- og regjeringssjefer møtes. Tusk er fra Polen og var landets president fra 2007 til 2014.

Les intervjuet med Sletnes etter den første måneden i hennes andre periode som EU-ambassadør.