Statssekretær Pedersen til møte i Europarådet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Bård Glad Pedersen deltar på ministermøte i Europarådet 19. mai 2015. Møtet finner sted i Brussel.

På agendaen står blant annet generalsekretærens rapport om menneskeretter, demokrati og rettsstat i Europa, kampen mot ekstremisme og radikalisering, situasjonen i Ukraina, Europarådets rolle i pågående kriser og konflikter i Europa (inkludert Georgia og flyktningsituasjonen i Middelhavet), gjennomføringen av Den europeiske menneskerettskonvensjon og Europarådets naboskapspolitikk.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.