Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økt norsk innsats på migrasjonsområdet

Regjeringen vil bidra med 60 millioner kroner til EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika (EUTF).

– Norge deltar aktivt i det europeiske samarbeidet om utfordringene med migrasjon og mennesker som er på flukt. Vi vil sammen med EU-landene videreføre innsatsen med å bistå sårbare migranter. Innsatsen vår bidrar også til å redusere de bakenforliggende årsakene til migrasjon, som fattigdom, mangel på inntektsgivende arbeid og dårlig styresett, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Jobbskaping, yrkesopplæring og tiltak for å forebygge og stabilisere konflikt er blant de viktigste innsatsområdene til EU-fondet. Tiltak som styrker afrikanske lands evne til å håndtere migrasjon er prioritert. Med midler fra fondet har 17.000 sårbare migranter blitt evakuert fra Nord-Afrika og 70.000 fått bistand til reintegrering i sine hjemland. EU arbeider tett med AU og FN om disse tiltakene. Det er en forutsetning at EUTFs prosjektvirksomhet skjer i respekt for menneskerettighetene og er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

- Landene i Europa må samarbeide med opprinnelses- og transittland om håndteringen av migranter og flyktninger. Samtidig er det viktig å komme den organiserte kriminaliteten til livs og styrke tiltak som kan redusere den omfattende menneskesmuglingen og utnyttelsen og tap av menneskeliv på reisen gjennom Sahara og over Middelhavet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

De fleste som ankommer Europa er økonomiske migranter, men det er rekordmange mennesker på flukt fra krig og konflikt i verden i dag.

- Norge bidrar med betydelig humanitær støtte i flyktningkriser. Regjeringen har økt det humanitære budsjettet med om lag 65 prosent siden 2013, sier Eriksen Søreide.

EUs flergiverfond (EU Emergency Trust Fund stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa, EUTF) ble opprettet etter Valletta-toppmøtet med europeiske og afrikanske land i 2015, hvor statsminister Erna Solberg deltok. Norge har tidligere bidratt med 140 millioner kroner til fondet og med det nye bidraget er den norske innsatsen gjennom EUTF på til sammen 200 millioner kroner. Midlene skal fordeles på områdene Sahel og Tsjadsjøen, Nord-Afrika og Afrikas Horn. Dette er et betydelig bidrag til felleseuropeiske løsninger.

Til toppen