Presseinvitasjon: Gjennomslag i Tjernfjelltunnelen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er til stede når siste tunnelsalve i rv. 77 Tjernfjellet skytes tirsdag 20. februar klokka 09.00. Media inviteres til å delta på seansen.

Oppmøte er Statens vegvesens kontorer i Saltdal senest klokka 08.30  – kjør inn til Saltdal turistsenter og deretter første vei til høyre. Der får dere utdelt verneutstyr som er nødvendig for at dere skal få bli med inn på anleggsområdet. Deretter samles vi utenfor tunnelen i øst (Junkerdalssida), der vi får oppleve smellet fra utsiden av tunnelen, og såfremt det er forsvarlig; gå inn på røysa etterpå.  

Vi ber media melde deltakelse til Rosemarie Aavik, Statens vegvesen, tlf. 954 64 711 – dette av hensyn til verneutstyr. 

Andre deltakere

Fra Saltdal kommune deltar ordfører Rune Berg, rådmann Ronny Seljeseth og næringssjef Ivar Skogset. Fra Nordland fylkeskommune stiller fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (tbc). For øvrig representanter fra Betonmast Hæhre Entreprenør og Statens vegvesen.

Kontaktperson for samferdselsministeren er kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, telefon 45 29 97 12.

For informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder Arild Hegreberg, Statens vegvesen, telefon 918 16 478.

Les om rv. 77 Tjernfjellprosjektet på www.vegvesen.no/tjernfjellet og www.facebook.com/tjernfjellet

 

Til toppen