Presseinvitasjon:

Næringsministeren til Haugesund og Karmøy fredag 11. juni

Fredag 11. juni besøker næringsminister Iselin Nybø (V) bedrifter i Haugesund og på Karmøy.

Nybø starter dagen hos Hypomar som utvikler algefilm fra tare som erstatning for plast i emballasje og engangsartikler.

– Hypomar er en vågal bedrift med evne og vilje til å skape noe nytt og blant de som driver solid forskningsdrevet innovasjon inn i en tid hvor vi skal løse store utfordringer. Jeg gleder meg til å besøke bedriften, og kanskje komme med gode nyheter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Havvind gir muligheter

Aibel-konsernet har lykkes godt med å fylle ordreboken med prosjekter innen fornybar energi. GIEK har også bidratt til garantier til Aibel havvindsatsing. Næringsministeren vil under besøket få en omvisning på verftsområdet og Johan Sverdrup-feltets andre plattform, og bli orientert om selskapets virksomhet og og satsing på havvind.

– Det har vært viktig for regjeringen å legge til rette for at norsk næringsliv å konkurrere i et internasjonalt marked. Havvind er et satsingsområde, og den videre havvindpolitikken blir tema i stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser som blir lagt frem nå, sier Nybø.

Program:

10.15 – 10.55
Besøk til Hypomar
Kirkegaten 169, Haugesund

11.00 – 11.30
Møte med Edda Wind
Smedasundet 97, Haugesund

12.30 – 13.15
Besøk til Seam (tidl. Westcon Power and Automation)
Husøyvegen 31, Avaldsnes

13.45 – 14.45
Besøk og omvisning hos Aibel
Administrasjonsbygget Jens Risøens 72, Haugesund

Pressekontakt

Presse som ønsker å dekke besøket kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik på 459 56 199 eller Yngve.Angvik@nfd.dep.no