Brende deltar på Asem-møtet i Milano

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende deltar på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (Asem) den 16. oktober. Tema for årets toppmøte er «Responsible Partnership for Sustainable Growth and Security”.

Utenriksminister Børge Brende deltar på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (Asem) den 16. oktober. Tema for årets toppmøte er «Responsible Partnership for Sustainable Growth and Security”.  

Utenriksministeren skal delta på plenumssesjonene om økonomisk samarbeid og globale spørsmål, mens statsministeren deltar på sesjonen 17. oktober. 

Asem samler europeiske stats- og regjeringssjefer, samt Europakommisjonen og deres motparter fra asiatiske land, Australia og Russland, samt sekretariatet for Asean. Asem-toppmøtene er en viktig arena for politisk kontakt og det legges opp til bilaterale møter for både statsministeren og utenriksministeren. Toppmøtene startet i 1996 i Bangkok, og holdes hvert annet år i Asia og i Europa. 

Presse som ønsker å delta, må akkreditere seg innen 12. oktober på følgende nettside. 

Pressekontakt er Rune Bjåstad, tlf 957 85 536. Vi ber om at presse som vil dekke Asem-møtet gir beskjed om dette på e-post til rbj@mfa.no.

Til toppen