Ebolakrisen: Utenriksministeren til Vest-Afrika

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende er i dag i Liberia for å diskutere tiltak mot ebola med myndigheter og helsepersonell, og for å mobilisere til økt innsats fra det internasjonale samfunnet for å hindre ytterligere spredning.

Brende reiser sammen med Raj Shah, direktør for USAs utviklingsdirektorat, USaid.USA leder en kjernegruppe av land som har en nøkkelrolle i kampen mot ebola, der Norge deltar sammen med EU, Frankrike, Storbritannia og Tyskland. 

Ebolaepidemien fortsetter å spre seg i Vest-Afrika. Over 8300 er nå smittet og over 4000 personer har dødd, ifølge FN. Brende skal ha møter med presidenten i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, FNs spesialrepresentant for Liberia, Karin Landgren, lokale helsearbeidere, hjelpeorganisasjoner, norske politioffiserer i FNs politistyrke (UNpol) og andre. Utenriksministeren fortsetter i morgen reisen i Vest-Afrika. 

Forrige uke bevilget regjeringen ytterligere 70 millioner kroner til bekjempelse av ebola (gitt til Verdensbankens flergiverfond mot ebola). Samlet norsk støtte er i overkant av 254 millioner kroner. Utenriksministeren vil vurdere ytterligere bidrag i løpet av reisen.

Pressekontakt: Astrid Sehl, mob 922 87 452, asse@mfa.no (med på reisen)

Til toppen