Brende presenterer regjeringens nordområdepolitikk i Tromsø

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende presenterer regjeringens nordområdepolitikk på et åpent møte på Universitetet i Tromsø, mandag 28. oktober kl. 15.45.

Utenriksminister Børge Brende presenterer regjeringens nordområdepolitikk på et åpent møte på Universitetet i Tromsø, mandag 28. oktober kl. 15.45.  

Regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk. På et åpent møte på Universitetet i Tromsø vil utenriksminister Børge Brende utdype hvilke områder regjeringen vil prioritere innenfor nordområdepolitikken i tiden fremover. 

Møtet finner sted på Universitetet i Tromsø, Teorifagbygget - Hus 1, Auditorium 1. Det legges opp til en spørsmåls- og svarrunde etter utenriksministerens presentasjon. Det settes også av tid til intervjuer i etterkant av møtet. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad, telefon 482 68 835.

Til toppen