Brende til USA og Mexico 8. til 15. april

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende starter USA-besøket i Washington hvor han skal ha bilaterale møter og delta på vårmøtet i Verdensbanken. Brende vil deretter besøke norsk næringsliv i Houston før han reiser til høynivåmøte om effektivt utviklingssamarbeid i Mexico City.

I Washington skal Brende ha møter med representanter for den amerikanske administrasjonen og Kongressen. Han skal blant annet møte United States Trade Representative, Michael Froman og lederen for den amerikanske utviklingsorganisasjonen, USAID, Rajiv Shah.

Utenriksministeren skal i forbindelse med oppholdet i Washington holde innlegg om geopolitikk og energi på Center for Strategic and International Studies (CSIS).

I forbindelse med vårmøtet i Verdensbanken, skal Brende blant annet møte FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, og president i Verdensbanken Jim Kim.

Utenriksminister Børge Brende reiser 13. april til Houston der han møter representanter for norsk næringsliv. Han skal også holde en tale på Baker Institute ved Rice University i Houston om globale energiutfordringer.

I Mexico City fra 14. til 15. april skal Brende ha bilaterale møter med representanter for den den meksikanske regjeringen, inkludert utenriksministeren, Jose Antonio Meade. Samtalene vil blant annet dreie seg om de mange reformene Mexico nylig har gjennomført innen eksempelvis energisektoren hvor statsoljeselskapet Pemex' monopol ble opphevet. Brende skal også delta på det første høynivåmøtet om effektivt utviklingssamarbeid, High-Level Meeting of Global Partnership mens han er i Mexico.

Kontaktperson for hele programmet er:
Kommunikasjonssjef Astrid Versto astrid.versto@mfa.no, +47 901 92 920
I Washington: Kine B. Hartz  kine.bjerke.hartz@mfa.no, +1 202 650 8488

Til toppen