Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 15, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 15, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 7. april
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende møter generaldirektøren i Den internasjonale Raude Kross-komiteen (ICRC), Yves Daccord og generalsekretær i Raude Krossen Noreg, Åsne Havnelid. Stad: UD.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Tysdag 8. – tysdag 15. april
Utanriksminister Børge Brende vitjar USA og Mexico. Reisa startar i Washington med bilaterale møte og vårmøtet i Verdsbanken. Brende vil vitja norsk næringsliv i Houston 13. april før han reiser til høgnivåmøte om effektivt utviklingssamarbeid i Mexico City 14. og 15. april. Sjå eigen priv. til red. Stad: Washington D.C., Houston, Mexico City

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Astrid Versto, 901 92 920

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 8. - onsdag 9. april
Statsråd Vidar Helgesen besøkjer Bergen for å møte EØS-relevant næringsliv. Statsråden skal mellom anna besøkje Lerøy, halde innlegg hos Bergens Næringsråd, treffe representantar frå ulike bedrifter som er avhengig av ei velfungerande EØS-avtale, og besøkje Senter for Internasjonalisering av Utdanning. Stad: Bergen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon: 404 08 314

Onsdag 9. april
Statsråd Helgesen besøkjer Solund for å møte EØS-relevant næringsliv. Han skal mellom anna besøke Solund Verft og møte representantar frå bygg og anlegg og  havbruks- og fiskerinæringa som er avhengig av arbeidsinnvandring frå EØS-land. Stad: Solund, Sogn og Fjordane.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon: 404 08 314

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 8. april
Kl. 09.30: Statssekretær Pedersen deltek på statssekretærmøte i den nordlege dimensjon. Sjå eigen priv. til red. Stad: SAS-hotellet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Onsdag 9. april
Kl. 09.00: Statssekretær Pedersen deltek på frukostmøte med Oslo-ambassadørane frå dei arabiske landa. Stad: Iraks ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Statssekretær Pedersen møter generaldirektør i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Yukiya Amano. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 7. april
Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar møter assisterande generalsekretær i FNs utviklingsprogram (UNDP), Olav Kjørven. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Tysdag 8. april
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar held opningsinnlegg under lanseringa av Asian Development Outlook. Stad: Nupi

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Kl. 12.15: Statssekretær Brattskar møter Jeffrey Sachs. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Statssekretær Brattskar deltek på eit seminar om Eritrea i regi av Kirkens Nødhjelp og International Law and Policy Institute. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Torsdag 10. april
Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter Brian Williams, leiar for UN Peace Building Support Office som forvaltar FNs fredsbyggingsfond.  Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 7. april
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter representantar for Norway Water Company. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Onsdag 9. april
Kl. 10.00: Statssekretær Høglund møter representantar for Colombias advokatforeining. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Tysdag 8. april
Kl. 13.45: Statssekretær Stub møter Luis Felipe Fernandez de la Pena, administrerande direktør for European External Action Service. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Kl. 14.30: Statssekretær Stub møter ein parlamentarikardelegasjon frå Romania. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Onsdag 9. april
Kl. 18.00: Statssekretær Stub innleiar om det europeiske parlamentsvalet på Machiavellisk Forum. Stad: SV-fakultetet, UiO

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen