Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 18, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 18, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 28. april
Utanriksminister Brende deltek på landgjennomgang i FNs råd for menneskerettar (Universal Periodic Review). Sjå eigen priv. til red. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Kl. 20.00: Utanriksminister Brende er vert for ein middag for Tysklands utanriksminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 29. – onsdag 30. april
Utanriksminister Brende deltek på nordisk utanriksministermøte på Island. Stad: Reykjavik, Island

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835

Statsråd Vidar Helgesen

Tirsdag 29. april
Kl. 09.00: Statsråd Helgesen taler på opninga av Fafo Østforums årskonferanse. Stad: Oslo kongressenter.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314.

Kl. 10.15: Statsråd Helgesen møter Tysklands utanriksminister Frank-Walter Steinmeier. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314.

Kl. 11.00:Statsråd Helgesen møter Tyrkias energiminister Taner Yildiz. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314.

Onsdag 30. april
Statsråd Helgesen besøkjer Frankrike for bilaterale samtalar. Stad: Paris

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Onsdag 30. april
Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen møter David Tolbert (president) og Virginie Ladisch (leiar av programmet for barn) i organisasjonen Intern Centre for Transitional Justice (ICTJ). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 28. - tysdag 29. april
Statssekretær Brattskar møter representantar frå ulike forskingsmiljø, organisasjonar og FN om utdanning og utvikling. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 30. april
Kl. 12.00: Statssekretær Brattskar møter Flyktninghjelpas landdirektørar. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.45: Statssekretær Brattskar møter Milinda Moragoda frå Sri Lanka. Moragoda har tidlegare hatt fleire ministerpostar i landets regjering. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.30: Statssekretær Brattskar møter Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpa. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 3. – tysdag 6. mai
Statssekretær Brattskar deltek på årsmøtet i Den asiatiske utviklingsbanken (AsDB). Stad: Astana, Kasakhstan

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 28. april
Kl. 10.30: Statssekretær Høglund møter representantar frå organisasjonane Forut, Solidaritetsaksjonen for utvikling, og Gauri Pradhan, avtroppande medlem av Nepals "Human Rights Commission". Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter representantar for Statoil. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Høglund opnar møtet for kulturutsendingar ved norske ambassadar. Stad: Arkitektmuseet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 29. april
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter Anders Krystad, direktør for Football for All in Vietnam (FFAV). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.30: Statssekretær Høglund er vert for ein middag for kulturutsendingane ved norske ambassadar. Stad: Ekebergrestauranten, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 30. april
Kl. 10.30: Statssekretær Høglund møter ein delegasjon av dommarar og representantar for Guatemalas urfolksstyresmakter. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.30: Statssekretær Høglund er vert for ein lunsj med Mukhisa Kituyi, generalsekretær i Unctad. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 3. – torsdag 8. mai
Statssekretær Høglund deltek på eit ministermøte om klima i Dei foreinte arabiske emirata og Saudi-Arabia. Stad: Abu Dhabi og Riyadh.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Måndag 28. – tysdag 29. april
Statssekretær Stub vitjar Kroatia for politiske samtalar og signering av ein avtale om EØS-midla. Stad: Zagreb, Kroatia

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Onsdag 30. april
Kl. 10.30: Statssekretær Stub deltek på møtet med det belgiske kongeparet. Stad: Statsministerens kontor

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Kl. 15.45: Statssekretær Stub møter parlamentspresident og parlamentariske leiarar frå Sveits. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen