Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 26, 2014

Priv. til red.

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 23. juni
Utanriksminister Brende vitjar Serbia. Eigen priv. til red følgjer. Stad: Beograd 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Eskil Sivertsen, 926 89 277 

Tysdag 24. – onsdag 25. juni
Utanriksminister Brende deltek på Natos utanriksministermøte. Eigen priv. til red følgjer. Stad: Brussel. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Eskil Sivertsen, 926 89 277 

Torsdag 26. juni
Utanriksminister Brende deltek på møtet i Den globale partnarskapen for utdanning. Eigen priv. til red følgjer. Stad: Brussel. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Fredag 27. juni
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende møter direktør i Noref (Norsk ressurssenter for fredsbygging), Mariano Aguirre. Stad: UD. 

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920 

Kl. 11.30: Utanriksminister Brende deltek på eit arrangement om yrkesfagleg utdanning i regi av NHO. Eigen priv. til red følgjer. Stad: Tranby. 

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 23. juni
Kl. 13.30: Statssekretær Pedersen møter Njord Wegge, forskar ved Fridtjof Nansens Institutt. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 24. og onsdag 25. juni
Statssekretær Pedersen vitjar Ukraina for bilaterale samtalar. Sjå eigen priv. til red. Stad: Kiev.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 27. juni
Kl. 14.15: Statssekretær Pedersen møter Michael Kirby, leiar for granskingskommisjonen for menneskerettar i Nord-Korea. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 23. juni
Kl. 19.00: Statssekretær Brattskar deltek på den offisielle opninga av sumarskulen ved Universitetet i Oslo. Stad: Universitetets aula, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 25. – sundag 29. juni
Statssekretær Brattskar deltek på Minekonvensjonens tilsynskonferanse. Stad: Maputo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund

Onsdag 25. juni
Kl. 10.30: Statssekretær Høglund møter representantar for menneskerettsorganisasjonar i Sentral- og Aust-Europa. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 26. juni
Statssekretær Høglund deltek på eit ministermøte om samfunnsansvar i OECD. Stad: Paris

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub 

Fredag 27. juni
Statssekretær Stub møter ambassadør Andreas Kakouris frå Kypros. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02