Råd til Sanner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har hasteinnkalt byggenæringen til møte mandag 9. november for å få råd til bosetting av flyktninger.

 - Vi er i en ekstraordinær situasjon.  Vi trenger boliger raskt, og vi trenger rimelige boliger, sier Sanner.  Han setter pris på at byggenæringen ønsker å samarbeide med stat og kommune om å skaffe boliger.

 – Vi må hjelpe mennesker som skal bosettes og integreres i det norske samfunnet.  Da er det viktig med en bolig, sier han.  Det må tenkes nytt og kreativt. Sanner peker på muligheter som å gjøre om næringseiendom til boliger, eller bygge modulhus. Regjeringen har styrket tilskudd til utleieboliger slik at det kan bygges 1750 nye utleieboliger i 2016. (mot 1000 i 2013).

 – Jeg håper å få konstruktive ideer fra næringen, sier Sanner. 

Følgende er invitert til Sanner: 

BNL (Byggenæringenes landsforening)

Huseiernes Landsforbund

NBBL (Norske Boligbyggelag)

Boligprodusentene

Moelven

Skanska

Selvaag

Norsk Eiendom

Utleiemegleren

Leieboerforeningen

Forbrukerrådet