Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reduksjon i verdens avskoging

Tall fra FNs organisjon for mat og landbruk (FAO) viser at bedre styring av skog har redusert avskogingstakten.

Jordens skogsområder kryper når verdens befolkning øker og mer skog omdannes til jordbruksareal. I 1990 utgjorde skogen 31,6 prosent av jordens landområder. I 2015 var prosentandelen 30,6.

Like fullt de siste 25 årene er avskogingstakten redusert med over 50 prosent, viser FAOs nylig publiserte rapport.

Rapporten The Global Forest Resources Assessment 2015 viser at skogsområder på størrelse med Sør-Afrika (129 millioner hektar) har gått tapt siden 1990. Avskogingstakten er imidlertid halvert fordi et stadig økende antall land forbedrer sine kontroll- og beskyttelsesrutiner.

Netto årlig avskoging er redusert fra 0,18 prosent tidlig på 1990-tallet til 0,08 prosent for perioden 2010-2015. Avskogingsproblemet er størst i Afrika og Sør-Amerika, med en årlig avskoging på henholdsvis 2,8 og 2,0 prosent i perioden 2010-2015.

FAO studien omfatter 234 land, og ble denne uken presentert på World Forestry Congress i Durban i Sør-Afrika.

Til toppen