Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen utreder fremtidig bruk av Tullinløkka

Regjeringen har startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Tullinløkka-området i Oslo sentrum. – Vi starter en utredning om hvordan vi kan ta vare på verdifulle bygg og skape levende byrom i Tullinløkka-området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen, kulturminister Thorhild Widvey og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Tullinløkka.
Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen, kulturminister Thorhild Widvey og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Tullinløkka. Foto: Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

- Området og ikke minst bygningene på Tullinløkka har hatt stor betydning for nasjonen Norge. Området rundt Tullinløkka har stor historisk interesse. Her ligger viktige nasjonale institusjoner innen akademia og kultur. Derfor er det viktig at vi nå endelig får en samlet utredning som peker på mulighetene i fremtiden, sier kulturminister Torhild Widvey.

Arbeidet med konseptvalgsutredningen skal ledes av Statsbygg. Utredningen og den påfølgende kvalitetssikringen skal være gjennomført innen utgangen av inneværende år.

- Det har vært diskutert mange forslag for området og enkelte bygninger ved Tullinløkka. Området er en viktig del av Oslo sentrum, i et område med flere historiske bygninger og vi ønsker å se området som en helhet. Nå får vi flere alternativer til hvordan både bygninger og byområdet kan utvikles i fremtiden, sier Sanner.

- Vi er spent på hva utredningen kommer opp med av forslag og gleder oss til det videre arbeidet med dette. Vi registrerer at det er mange som har meninger om framtidig bruk av bygningen Nasjonalgalleriet. Disse synspunktene vil bli gjennomgått og vurdert i prosessen som nå starter, sier statsråd Widvey.

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen, kulturminister Thorhild Widvey og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Tullinløkka.
Fra venstre: Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen, kulturminister Thorhild Widvey og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Utredningen berører følgende statlige bygninger: Nasjonalgalleriet (Universitetsgata 13), St. Olavs gate 32 (Tidligere Norges Geografiske Opmaaling, brukes av Høgskolen i Oslo og Akershus), Historisk Museum (Fredriks gate 2), lokaler som brukes av Universitetet i Oslo/Historisk Museum (Frederiks gate 3).

Det geografiske området for arbeidet med konseptvalgutredningen er angitt ved den heltrukne linjen på kartet under. Utredningen skal i tillegg ta hensyn til de viktige grensesnittene mot UiOs sentrumsbygninger syd for området og ”Entra-kvartalet” nord for området. Disse arealene er markert med stiplet linje.

 

Pressekontakter: 

KUDs pressetelefon 90 23 10 93 / KMD: Frode Jacobsen 99 52 34 95

Til toppen