Rekordfangst av barkbiller

Overvåking viser økende antall barkbiller i 2016 i alle landsdeler hvor denne billen finnes. Økningen er mest markert i Trøndelag og Nordland hvor forsommeren i år var tørr og varm.

Sør-Trøndelag har i 2016 hatt flere registrerte granbarkbiller enn det noen gang har vært målt for dette fylket i barkbilleovervåkingen. Flere kommuner i Nord-Trøndelag rapporterer nå om spredte skogskader forårsaket av granbarkbiller.

Behov for utvidet registrering

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utfører årlige registreringer av barkbillebestandene på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet gjøres i samarbeid med skogbruksmyndighetene i fylkene. Biller fanges i feller med feromoner som lokkemiddel - slik det er gjort siden 1979. Dette arbeidet har gitt dataserier av billefangster som er viktig for forskning og skogforvaltning.

I år er det gjort registeringer i Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

Granbarkbillen påførte skogbruket store skader på 1800-tallet, og i 1970-årene drepte den omkring 1 million trær i den sørlige delen av Hedmark.

Granbarkbille i dødt grantre, Inderøy i Nord-Trøndelag
Granbarkbille i dødt grantre, Inderøy i Nord-Trøndelag Foto: Reidun Gomo/NIBIO
Til toppen