Robot på skogstur

Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utviklet en selvgående skogsrobot med mål om at den skal kartlegge, stedfest og posisjonere både seg selv og trærne den møter på sin vei.

Kravet om økt avvirkning og bedre lønnsomhet, kombinert med strenge miljøkrav til skognæringen øker behovet for kunnskap om hvordan tømmer tas ut i fremtiden. Forskere ved NIBIO undersøker derfor hvordan man kan utvikle nye systemer for hogst.

Skogsroboten er utviklet på NIBIOs Senter for presisjonsjordbruk på Apelsvoll og skal navigere røtter, steiner og trestammer samtidig som den kartlegger trærne. På denne måten skal roboten blant annet oppdatere det tredimensjonale kartet som gradvis bygges opp. For at roboten skal navigere seg frem i skogen benytter forskerne den vitenskapelige beregningsmetoden SLAM (Simultaneous localization and mapping). Denne algoritmen kartlegger ukjente omgivelser og robotens posisjon.

NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Til toppen