Samarbeid om byggeregler

Dette er oppstarten på en viktig samarbeidsplattform, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han deltok under signeringen av en avtale mellom byggebransjen og myndighetene i dag.

Direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet undertegner samarbeidsavtalen med byggenæringen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bivåner mens direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene venter på å signere. Foto: Agnar Kaarbø/KRD

Dette er oppstarten på en viktig samarbeidsplattform, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han deltok under signeringen av en avtale mellom byggebransjen og myndighetene i dag. 

– For en regjering som har ambisjon om å forenkle, fornye og forbedre er dette et viktig tiltak, sa statsråden. 

Avtalen er inngått mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Teknologi, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF). Samarbeidsavtalen – kalt Indeksbygg - går på å vurdere konsekvenser av nye byggeregler.

De siste årene har det vært mange debatter om hvorvidt skjerpede krav i byggereglene gir økte byggekostnader. Det har vært uenighet mellom myndigheter og næringen om hvordan TEK10 har påvirket byggekostnader og brukskvalitet.

Les mer hos Direktoratet for byggkvalitet.

Til toppen