Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Priv. til red.:

Sameministeren møter Sametingspresidenten

Mandag 9. desember møter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Sametingspresident Aili Keskitalo. Det blir det første møtet mellom de to etter at Sanner overtok ansvaret for samepolitikken etter regjeringsskiftet og Keskitalo ble valgt til ny president i Sametinget.

Det halvårlige kontaktmøtet finner sted i Oslo og blant sakene som skal diskuteres er:

  • Samisk språk, samisk språksamarbeid over landegrensene
  • Budsjettsaker
  • Samefolkets fond
  • Gjennomføringen av konsultasjoner
  • Arbeidet med nordisk samekonvensjon
  • Oppfølging av samerettsutvalget

Selve møtet er ikke åpent for pressen.
Det er anledning for media å filme/ta bilder ved begynnelsen av møtet.

Sted: Statsrådens møterom, 7 etasje i R5 (Akersgata 59)
Tid: Mandag 9. desember kl 13.00
Oppmøte: Pressen bes møte senest 12.45 for registrering.

Kontaktpersoner:
Frode Jacobsen, 99 52 34 95 (for Jan Tore Sanner)
Jan Roger Østby, 481 44 696 (for Aili Keskitalo)

Bakgrunnen for kontaktmøtet:
I henhold til konsultasjonsavtalen mellom statlige myndigheter og Sametinget skal det holdes faste halvårlige politiske møter mellom statsråden for samiske saker og Sametingspresidenten. I de faste halvårlige politiske møtene skal en ta opp situasjon og utviklingsbehov for samiske samfunn, saker av grunnleggende prinsipiell karakter og pågående prosesser.

Til toppen