Samferdselsministeren til Hedmark 6. september

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal 6. september på reise i Hedmark. Tema er mellom anna gods frå veg til bane, elektrifisering av dieseldrivne tog, barn i trafikken og E6-utbygginga.

Program

09.00-09.30 Slobrua
Adresse: Slomarka 4, Skarnes
Tema: Nye Veier og Statens vegvesen sine forslag til kostnadskutt for E16.

09.50-10.20 Norsenga tømmerterminal
Adresse: Norsenga
Tema: Godspakke for jernbanetransport og elektrifisering av dieseldrivne jernbanestrekningar.

11.40-12.30 Elverum FUS Barnehage.
Adresse: Rudolf Raschs veg 2, 2406 Elverum
Tema: Barnehagen lager trafikkaktivteter med barna – mellom anna eit eige vegsystem

13.00-13.30 Elverum/Ånestad
Adresse: Ånestadvegen 4 2340 Løten
Tema: Rv 3/25. Elektrifisering av dieseldrivne jernbanestrekningar og flytting av gods frå veg til bane. Investering i ny og vedlikehald/oppgradering av eksisterande infrastruktur. Bruk av offentleg-privat samarbeid (OPS).

14.10-15.00 Rudshøgda
Adresse: Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Miniseminar om godspakke for Innlandet. Samferdselsministeren held innlegg.

15.30-16.00 Besøke E6-utbygginga.
Adresse: Uthusvegen 5, 2335 Stange
Stopp ved brakkerigg Hæhre, saman med Nye Veier, Hæhre og Norges Lastebileier-Forbund.

17.30- Trysil Bike Arena Destinasjon Trysil
Orienteringar om sykkelsatsing, planlagt flyplassutbygging og utfordringar knytt til rv 25 (Trysilvegen).

 

Pressekontaktar: 

Til toppen