Samfunnskritisk personell slipper omikronkarantene i arbeidstiden

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Personer som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner og som er nærkontakter til en med mistenkt eller påvist omikronsmitte, skal ha mulighet til å teste seg for å kunne gå på jobb i karanteneperioden. På fritiden har man karanteneplikt.

Dette er blant annet aktuelt for ansatte i sykehus, kommunehelsetjenesten, barnevernsinstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede og liknende. Unntaket er også aktuelt innenfor mange andre sektorer. Unntaket gjelder ikke nærkontakter som er i samme husstand eller tilsvarende nære til den smittede. Endringen i karantenebestemmelsene trådte  kraft natt til lørdag 11. desember.

Bakgrunnen for endringen er at Helsedirektoratet har fått flere tilbakemeldinger om at noen institusjoner ikke vil kunne klare å forsvarlig bemanning gjennom helgen.

Regjeringen besluttet 7. desember å innføre flere tiltak for å bremse smittespredning med omikron-varianten. Blant tiltakene var krav om smittekarantene også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron. Før det gjaldt karanteneplikten i slike tilfeller kun husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Dette har ført til at mange flere måtte i karantene og har skapt problemer for mange samfunnskritiske funksjoner.

Personer som har vært i nærkontakt med en person som er pålagt isolasjon etter antatt eller bekreftet smitte med omikron, skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. Denne plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes omikron-varianten.

Definisjon av nærkontakt (FHI)

Alle nærkontakter til mistenkt omikron-smittet person skal teste seg med PCR-test så snart som mulig og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Det har også tidligere i pandemien vært unntak for smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)