Historisk arkiv

Samhandlingsreformen på rett vei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunenes utvikling det siste året har skjedd i tråd med samhandlingsreformen. Rapporten Samhandlingsstatistikk 2011-12 viser en rekke positive endringer.

– Rapporten har tydelige funn som bekrefter at virkemidlene i samhandlingsreformen fungerer etter intensjonene. Den bekrefter at utskrivningsklare pasienter nå ligger kortere på sykehus, og det er bra. Så må vi bruke rapporten til å følge opp det som ikke virker godt nok og som kan gjøres enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Rapporten er laget av Helsedirektoratet, og viser blant annet:

  • Samarbeidsavtalene som er inngått har lagt et godt fundament for videre samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste.
  • Kommunene tar i mot utskrivingsklare pasienter og har høy aktivitet for å etablere lokale tilbud, som korttidsplasser, rehabilitering og styrking av hjemmebaserte tjenester.
  • Antall reinnleggelser etter utskriving fra sykehus er redusert for pasienter flest, selv om det er en liten økning i reinnleggelser blant de som utskrives innen ett døgn etter at de er erklært utskrivningsklare.
  • 150 kommuner har en frisklivssentral – en dobling på to år. Flere nye er under planlegging. Det er etablert frisklivssentraler i alle fylker.
  • Det er stor interesse i kommunene for å sette i gang med øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Mange kommuner har startet etableringen.
  • Fastlegeordningen, lokale legevakter og lokale forebyggingstiltak vokser og utvikles. Det er større vekst i antall årsverk for kommunehelsetjenesten enn for spesialist­helsetjenesten i 2012.

Vi må se nærmere på tallene på reinnleggelser. De må tolkes med forsiktighet fordi registreringspraksisen er endret siden 2010.  Men dersom reinnleggelser skyldes for tidlig utskrivning fra sykehus, må vi ta det på alvor.  Da må sykehus og kommune se på praksisen. Her ligger samarbeidsavtalene til grunn. Hvis en kommune ikke ser seg i stand til å ta i mot en utskrivningsklar pasient, må de benytte muligheten til å la pasienten ligge lenger på sykehus. Dette har kommunen fått penger til, sier Støre. 

Les rapporten på helsedirektoratets sider.

Les om nasjonal tvisteløsningsnemd her.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter