Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sitka – lovprist og svartelista

Sitkagran blir lovprist som klimaskog, og for å ha et stort potensiale i kommersiell skogsdrift. Samtidig er treet svartelistet i Norge, mye på grunn av spredningspotensialet.

Sitkagranas etablering i andre naturtyper blir sett på som en trussel mot biologisk mangfold.

Fra 1. januar 2016 trer en ny forskrift om fremmede organismer i kraft. Da vil det bli krav om en aktsomhetsvurdering. Det vil si at den som planter, så langt det er mulig, er ansvarlig for å forhindre uheldige konsekvenser for det biologisk mangfoldet i området.

Forskere ved NIBIO jobber med flere av problemstillingene koblet til siktagranen. De kartlegger blant annet hvordan vegetasjonen utvikler seg etter hogging av sitkagran. Ny kunnskap om hvordan sitkagran sprer og etablerer seg kan hjelpe Miljødirektoratet med å vekte motstridende interesser opp mot hverandre når den nye forskriften trer i kraft.

Sitkagranas etablering i andre naturtyper blir sett på som en trussel mot biologisk mangfold.
Sitkagranas etablering i andre naturtyper blir sett på som en trussel mot biologisk mangfold. Foto: Dan Aamlid/NIBIO
Til toppen