Alvorlig situasjon i Sør-Sudan

Situasjonen i Juba i Sør-Sudan er alvorlig og uoversiktlig. Utenriksdepartementet følger utviklingen i sikkerhetssituasjonen nært og vil oppdatere informasjon på ambassadens hjemmesider og på landsider.no i tilknytning til situasjonen i landet.

Situasjonen i Juba i Sør-Sudan er alvorlig og uoversiktlig. Utenriksdepartementet følger utviklingen i sikkerhetssituasjonen nært og vil oppdatere informasjon på ambassadens hjemmesider og på landsider.no i tilknytning til situasjonen i landet.

For mer informasjon se reiseråd på landsider, sikkerhetsinformasjon på ambassadens egne sider og pressemelding fra utenriksministeren.

Til toppen