Skal styrke Norges kulturelle og kreative konkurransekraft

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har oppnevnt et nytt næringspolitisk råd for kulturnæringene. Målet er økt omsetning og eksport og større inntekter i de kreative næringene. 

Les mer om rådet og medlemmene her.