Skattemøte i Kristiansand

Presseinvitasjon / priv.til red.

Finansminister Siv Jensen inviterer sentrale aktører i næringsliv og forskning til dialogmøte om fremtidens skattesystem, i Kristiansand 6. august. Finansministeren er tilgjengelig for kommentar etter møtet.

På møtet vil Menon vil legge frem sin utredning om skatt og investeringer i norsk næringsliv. Rapporten er et oppdrag fra Finansdepartementet, og vil inngå som en del av grunnlaget for oppfølgingen av Skatteutvalgets anbefalinger.

Dialogmøtet holdes på Kristiansand rådhus, torsdag 6.august 2015, kl 11.30 - 13.30. Pressen er velkommen kl 13.30 for kommentarer.

På møtet deltar representanter fra NHO, LO, lokalt næringsliv, forskning/akademia, Skatteutvalget og Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn.

 

Vi ber om påmelding til presse@fin.dep.no

 

Pressekontakt for finansminister Siv Jensen: Tor Audun Gram, 90 63 28 54

 Pressekontakt Kristiansand rådhus: Bjørn Amundsen, 91 61 31 17 

Til toppen