Skepsis til FNs Menneskerettighetsråd

Europaparlamentet debatterte i forrige uke EUs prioriteringer for Menneskerettighetsrådets sesjon 1.-26. mars. Fra store deler av det politiske spekteret ble det gitt uttrykk for utstrakt skepsis til Menneskerettighetsrådet, rapporterer EU-delegasjonens Tor Kinsarvik.

FNs Menneskerettighetsråd ble debattert i Europaparlementet 24. februar. Det spanske formannskapet innledet med å understreke viktigheten av å arbeide for menneskerettigheter, ikke minst innenfor FN. Det var dessuten viktig at Ashton, EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikken, styrket EUs profil innenfor menneskerettighetsfeltet.

Kommissær Georgieva støttet formannskapets prioriteringer, og understreket dessuten saker som barns rettigheter, seksualisert vold i konflikt, og internflyktningers rettigheter. Det er viktig å gi støtte til iverksetting av anbefalingene i UPR, og EUs medlemsland måtte også gå foran med et godt eksempel her. EU burde tale med én stemme i menneskerettighetssaker. Georgieva kondolerte dessuten familien til Orlando Zapata Tamayo, den kubanske fangen som nylig døde etter lengre tids sultestreik.

Parlamentarikere fra en rekke grupper uttrykte bekymring for sammensetningen av Menneskerettighetsrådet (HRC), og for at institusjonen skulle bli ”gissel” for stater med alt annet enn et rent rulleblad. Spesielt var det bekymring for at Iran skulle kunne bli medlem. Flere var indignerte over kynismen i å fylle opp talelisten taktisk i spesielle saker.

Det var allmenn bekymring for at HRC skulle bli irrelevant, og enkelte gikk så langt som til å kalle institusjonen som sådan en farse. Andre pekte imidlertid på at selv om HRC ikke var perfekt, hadde man intet alternativ. Det ble også tatt til orde for at EU måtte våge å ta klar stilling til landspesifikke resolusjoner.

Av spesielle saker ble Cuba (Tamayo) og Hviterussland (kringkasting av uavhengige kanaler via EUROSAT) nevnt.

Kommentar
Selv om debatten i Europaparlamentet ikke vil få direkte innvirkning på EUs prioriteringer for hovedsesjonen i HRC, ga den en indikasjon på hvor negativt synet på HRC er i mange politiske leire. Skepsisen kom også sterkt til uttrykk i den påfølgende debatten om Goldstonerapporten.

Det er grunn til å tro at synet på HRC ikke vil bli mindre negativt dersom Iran i mai skulle lykkes i å bli medlem.

Les også pressemelding fra Europaparlamentet

Til toppen